Badania dopplerowskie

BADANIA DOPPLEROWSKIE

  • USG Dopplerowskie tętnic domózgowych (tętnic szyjnych i kręgowych) – 300 PLN
  • USG dopplerowskie żył 1 kończyny dolnej – 250 PLN
  • USG dopplerowskie tętnic 1 kończyny dolnej – 270 PLN
  • USG dopplerowskie żył obu kończyn dolnych – 500 PLN
  • USG dopplerowskie żył i tętnic jednej kończyny dolnej – 520 PLN
  • USG dopplerowskie tętnic obu kończyn dolnych – 540 PLN
  • USG dopplerowskie żył i tętnic obu kończyn dolnych – 1080 PLN
  • USG dopplerowskie aorty brzusznej i tętnic biodrowych – 300PLN